O Fundacji

Misja Fundacji POZYTYWNE EMOCJE

Fundacja POZYTYWNE EMOCJE to najliczniejsza na rynku reprezentacja profesjonalistów z branży pirotechnicznej,
która pracuje nad obalaniem mitów jakie funkcjonują nt. sztucznych ogni w dyskursie publicznym.
Nadrzędnym celem organizacji założonej przez 30 fundatorów jest dostarczenie rzetelnej i wiarygodnej ekspertyzy
oraz promocja pozytywnych zachowań użytkowników sztucznych ogni.

Misją naszej koalicji jest prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zasad bezpieczeństwa, kultury oraz zgodności z prawem użytkowania wyrobów pirotechnicznych oraz kształtowanie i promocja zasad społecznie odpowiedzialnego rozwoju w branży pirotechnicznej.
Naszym celem nadrzędnym jest przede wszystkim, aby mówić o faktach. Z tego też powodu będziemy inicjować i wspierać prace naukowo-badawcze nad fajerwerkami pod kątem ochrony środowiska i ekologii.

Ireneusz Patynowski, Prezes Fundacji POZYTYWNE EMOCJE

Do nadrzędnych celów statutowych Fundacji należą:

  • prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zasad bezpieczeństwa, kultury oraz zgodności z prawem użytkowania wyrobów pirotechnicznych
  • kształtowanie i promocja zasad społecznie odpowiedzialnego rozwoju w branży pirotechnicznej
  • inicjowanie i wspieranie prac naukowo-badawczych nad fajerwerkami pod kątem ochrony środowiska i ekologii.

W celu jak najpełniejszego wykorzystania potencjału działalności Fundacji POZYTYWNE EMOCJE w obszarze jej zainteresowań znajdują się:

  • organizacja szkoleń, konferencji, prelekcji, imprez oraz innych akcji informacyjnych i promocyjnych,
  • przygotowanie i dystrybucja różnorodnych materiałów informacyjnych, szkoleniowych oraz promocyjnych,
  • podejmowanie i wspieranie (w tym finansowe) badań nad fajerwerkami pod kątem ochrony środowiska i ekologi we współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi i innymi podmiotami,
  • inicjowanie i utrzymywanie komunikacji i dialogu (public relations) z organizacjami społecznymi (obrony środowiska, zwierząt, ludzi w podeszłym wieku), odpowiednimi władzami i służbami oraz podmiotami z branży pirotechnicznej,
  • organizacja i prowadzenie wszelkich działań służących kształtowaniu zasad odpowiedzialnego rozwoju branży pirotechnicznej (kodeksy dobrych praktyk, działania marketingowe, promocyjne, public relations etc.),
  • nieodpłatna pomoc prawna dla użytkowników fajerwerków będących osobami fizycznymi oraz organizatorów pokazów pirotechnicznych,
  • podejmowanie działalności charytatywnej w różnych formach, w tym na rzecz na rzecz osób poszkodowanych w wyniku użycia fajerwerków.
parallax background
 
WYCIĄG ZE STATUTU
„FUNDACJI POZYTYWNE EMOCJE”

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz akceptujesz Politykę Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close