Rada Fundacji

Rada Fundacji POZYTYWNE EMOCJE jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Składa się z 26 członków, którzy są wybierani na czas nieokreślony.

Zgodnie ze Statutem Fundacji POZYTYWNE EMOCJE do zadań Rady Fundacji należą:

  • Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  • Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
  • Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
  • Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
  • Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
  • Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
  • Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
parallax background

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz akceptujesz Politykę Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close